Velkommen

Charlotte Tobberup Psykologpraksis.

Charlotte Tobberup er autoriseret psykolog, cand. psych., specialist i psykopatologi og klinisk psykologi samt supervisor på specialistniveau.

Der tilbydes psykologfaglige ydelser på højt fagligt niveau.

Jeg har mangeårig erfaring som privatpraktiserende psykolog samt specialviden i forhold til psykiatriske problemstillinger.

Jeg har overenskomst med Sygesikringen. Der tilbydes derfor behandling både med og uden henvisning fra din egen læge.

Derudover tilbydes supervision og sparring til bl.a. ledere, læger, psykologer, plejefamilier, tværfagligt personale i privat såvel som i offentligt regi.