Charlotte Tobberup

Baggrund

 • Uddannet psykolog, cand. psych. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet 1994
 • Autoriseret af Psykolognævnet under Socialministeriet
 • Specialist i psykopatologi og klinisk psykologi
 • Supervisor på specialistniveau
 • Pædagogisk-psykologisk børnesagkyndig
 • Tilsluttet Den Offentlige Sygesikring
 • Tilknyttet Prescriba, SOS International og Nordisk Krisekorps
 • Medlem af Dansk Psykolog Forening
 • Medlem af Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer
 • Medlem af Psykologfagligt Selskab for Supervision
 • Medlem af Institut for PersonlighedsTeori og Psykopatologi, IPTP
 • Medlem af Selskab for Adfærds- og Kognitiv Terapi, SAKT
 • Medlem af Selvstændige Psykologers Sektion under Dansk Psykolog Forening
 • Medlem af Selskab for Børnesagkyndige Psykologer under Dansk Psykologforening

Erhvervserfaring

 • Specialiseret og med mangeårig erfaring inden for hospitals- og lokalpsykiatrien – klinisk psykolog i psykiatrien Region Syddanmark
 • 19 års erfaring som privatpraktiserende psykolog
 • Bred klinisk erfaring inden for individuel psykoterapi, parterapi og gruppeterapi samt psykologiske vurderinger/udredninger
 • Indgående og specialiseret erfaring med supervision generelt
  • Supervision og undervisning af alle personalegrupper indenfor hospitals- og distriktspsykiatrien, herunder personaletræning og debriefing af personalegrupper
  • Supervision og undervisning af praktiserende læger
  • Supervision og undervisning af medarbejdere og ledere på psykiatriske behandlingsinstitutioner
  • Supervision af ledere og medarbejdere i offentligt og privat regi
  • Supervision af psykologer ift. autorisation eller specialistuddannelse
 • Undervisning og foredrag i psykologfaglige emner, bl.a. kognitiv behandling af angst, depression og personlighedsforstyrrelser
 • Underviser og supervisor på Relationsbehandleruddannelsen, Psykiatrien i Region Syddanmark
 • Børnesagkyndig psykolog

Videreuddannelse