Tilskud

Lægehenvisning

Der kan ved henvisning fra egen læge ydes tilskud fra Den Offentlige Sygesikring.

Læs mere om tilskud og henvisning her…

Følgende personer er omfattet af Den Offentlige Sygesikring :

 1. Røveri-, volds-, eller voldtægtsoffer.
 2. Trafik- eller ulykkesoffer.
 3. Pårørende til alvorligt psykisk syge personer.
 4. Personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 5. Pårørende til personer ramt af en alvorligt invaliderende sygdom.
 6. Pårørende ved dødsfald.
 7. Personer, der har forsøgt selvmord.
 8. Kvinder, der har fået foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge.
 9. Personer, der inden deres 18. år har været udsat for incest eller andre seksuelle overgreb.
 10. Personer (over 18 år) med let til moderat depression.
 11. Personer (mellem 18 og 38 år) med let til moderat angst eller OCD.

Gratis psykologhjælp til unge mellem 18 og 20 år:
Unge mellem 18 og 20 år er som en midlertidig forsøgsordning berettiget til gratis psykologhjælp for angst og depression i perioden fra 1.juli 2018 til 31.december 2021.

Børn og unge under 18 år.
Børn og unge under 18 år er også berettiget til gratis psykologhjælp efter praksisoverenskomsten. Dog ikke ved kategori 10 og 11.

En henvisning kan udstedes af egen læge eller vagtlæge, senest 12 måneder efter den begivenhed, der er årsag til henvisningen. Tidsbegrænsningen gælder dog ikke incest/seksuelle overgreb, depression og angst/OCD.

Der kan højst ydes tilskud til 12 konsultationer pr. henvisningsårsag. Dog kan personer med depression og angst/OCD få op til 24 samtaler efter henvisning fra egen læge. 

Sygeforsikringen ”danmark”
Sygeforsikringen ”danmark” yder tilskud både med og uden en henvisning fra lægen. 

Læs mere om tilskud fra Danmark her…

Sundhedsforsikring
Privat tegnet sundhedsforsikring eller via arbejdsgiver dækker i visse tilfælde helt eller delvist psykologbehandling.

Kontakt dit forsikringsselskab hvis du er i tvivl om hvorvidt du kan få tilskud. Jeg har aftaler med Prescriba, SOS International og Nordisk Krisekorps men modtager også klienter der er forsikret andre steder.

Kommunalt tilskud
Ud fra en økonomisk og social vurdering kan der i visse tilfælde ydes hjælp til psykologbehandling.

Arbejdsskadestyrelsen
Ved visse psykiske arbejdsskader kan Arbejdsskadestyrelsen yde tilskud til psykologbehandling.

Fagforening
Visse fagforeninger yder tilskud til psykologbehandling.