Vilkår

Betaling

Der betales efter hver konsultation medmindre andet er aftalt. Der kan betales via MobilePay eller bankoverførsel.

Afbud

Ved afbud eller ønske om flytning af aftaler gælder følgende:

Individuelle samtaler/behandling (med og uden henvisning):

Afbud eller ændringer bedes meddelt i så god tid som muligt, dog senest kl. 16.00 dagen før en aftalt tid.

Individuel supervision:

Afbud eller ændringer bedes meddelt i så god tid som muligt, dog senest 48 timer før aftalt tid.

Gruppesupervision:

Gruppesupervision mellem 1-3 timer skal aflyses senest 5 hverdage før aftalt tid.

Gruppesupervision på mere end 3 timer sammenlagt (samme dag/samme sted/organisation) skal aflyses senest 14 dage før aftalt tid.

Der kan meldes afbud på:

Telefon:  53780036  eller via mail:charlotte@tobberuppsykologpraksis.dk.

Ved manglende eller for sent afbud uanset årsag i forhold til ovenstående frister betales beløb svarende til den aftalte ydelse.

 Beskyttelse af personfølsomme data

Oplysninger om en persons psykiske tilstand er ifølge GDPR personfølsomme oplysninger. Som psykolog er jeg underlagt særlovgivning om pligt til at føre journal, som føres, opbevares og destrueres i henhold til GDPR’s retningslinjer.

Privatlivspolitik

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik: Privatlivspolitik

 Utilsigtede hændelser og klagemuligheder

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever en utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsen for Patientsikkerheds  pjece.

Du kan læse mere om dine klagemuligheder på Dansk Psykologforenings hjemmeside.