Afbud

Afbud eller ændringer bedes meddelt i så god tid som muligt, dog senest kl. 16.00 dagen før en aftalt tid.

Der kan meldes afbud på telefon 53780036 eller via mail til charlotte@tobberuppsykologpraksis.dk.

Ved manglende eller for sent afbud uanset årsag, forbeholdes ret til at opkræve et beløb svarende til honoraret.