Supervision

Jeg er godkendt supervisor på specialistniveau af Dansk Psykologforening.

Der tilbydes supervision til bl.a.:

  • Supervisionsgrupper for praktiserende læger under Region Syddanmark
  • Supervision for psykologer i forhold til autorisation eller specialistgodkendelse
  • Supervision af psykiatrisk og socialpsykiatrisk behandlingspersonale
  • Supervision/sparring til ledere i privat såvel som offentligt regi
  • Supervision af personale indenfor social- og sundhedssektoren – fx. sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter
  • Supervision af plejefamilier
  • Supervision af samtale- og psykoterapeutisk behandlingsarbejde
  • Supervision af supervision

Supervisionen foregår individuelt eller i gruppe efter behov.