Psykologhjælp online

Klinikken tilbyder udover almindelige samtaler i klinikken desuden mulighed for video- eller telefonkonsultationer.

Videobaseret online samtaler

Videobaseret online samtaler ligner meget et traditionelt samtaleforløb, da det er de samme emner og problemstillinger, der kan tages op, som ved en samtale ved fysisk fremmøde i klinikken.

Fordelen ved videobaseret online samtaler er, at den personlige kontakt kombineres med internettets bekvemmelighed, fleksibilitet og tilgængelighed.

Det er kun dig som klient og mig som psykolog, der kan se hinanden, og den videobaserede online samtale er underlagt skærpede krav til sikkerhed og fortrolighed, som praksis naturligvis følger.

Når du deltager i en videobaseret online samtale, vil det være en fordel, at du sidder et uforstyrret sted, hvor du ikke bliver afbrudt.

Sådan kommer du i gang med videobaseret online samtaler

Når vi har lavet en aftale om en videosamtale, vil du modtage en mail med et link til ”samtalerummet”, samt anvisninger til hvordan du gør.

Du skal ikke have noget specielt udstyr – blot en computer (PC eller MAC) med kamera og kunne være online på internettet.

Hvis du har brug for yderligere hjælp kontakter du mig på enten mail: charlotte@tobberuppsykologpraksis.dk eller pr. tlf.:74520036/53780036 og jeg kontakter dig.

 

Sikkerhed ved videobaseret online samtaler

Klinikken benytter et godkendt og krypteret ”samtalerum”, der er specielt udviklet til behandlingssamtaler.

Videosamtalerne sker i et lukket system, hvor kun du og klinikken har adgang til og kan se dine aftaler mv.

Opbevaring og registrering af data er underlagt persondataloven.

Du har selv ansvaret for sikkerheden på din egen computer.

Samtaler via telefon

Samtaler via telefon kan være en mulighed, hvis du foretrækker dette fremfor en video-konsultation, men gerne vil have den fleksibilitet og bekvemmelighed det muliggør, frem for at skulle møde frem i klinikken.

Tavshedspligt og etik

Som autoriseret psykolog er jeg underlagt Lov om Psykologer samt de Etiske Principper for Nordiske Psykologer. Online samtaler via video eller telefon er underlagt samme etiske regelsæt og Lov om Psykologer som en traditionel psykologsamtale.

 

 

 

 

.