SUPERVISION

Jeg er godkendt supervisor på specialistniveau af Dansk Psykologforening.

Der tilbydes supervision til bl.a.:

  • Supervisionsgrupper til praktiserende læger under Region Syddanmark
  • Supervision til psykologer med henblik på autorisation eller specialistgodkendelse
  • Supervision til psykiatrisk og socialpsykiatrisk behandlingspersonale
  • Supervision/sparring til ledere i privat såvel som offentligt regi
  • Supervision til personale indenfor social- og sundhedssektoren – fx. sygeplejersker, socialrådgivere, ergoterapeuter og fysioterapeuter
  • Supervision til plejefamilier
  • Supervision af supervision

Supervisionen foregår individuelt eller i gruppe efter behov.