PSYKOLOGBEHANDLING

Der tilbydes psykologisk behandling af bl.a.:

 • Kriser og belastningsreaktioner
 • Selvværdsproblemer
 • Angsttilstande
 • Depression, herunder fødselsdepression
 • Personlighedsforstyrrelser, lettere
 • Reaktioner som følge af seksuelle krænkelser, fysisk og psykisk vold
 • Stressrelaterede lidelser og udbrændthed
 • Selvskadende adfærd
 • Psykosomatiske lidelser
 • Personer med fysisk sygdom
 • Pårørende til psykisk og fysisk syge
 • Par- og samlivsproblemer

Metodemæssigt er jeg specialiseret i forskellige former for kognitiv terapi, herunder metakognitiv terapi. Derudover er jeg videreuddannet indenfor den psykodynamiske tilgang, herunder gruppeanalyse.

Samtalerne tager dog altid udgangspunkt i dit behov og din konkrete problemstilling.