KVALITETSSIKRING I KLINIKKEN

AKKREDITERING

Klinikken er i september 2021 akkrediteret uden bemærkninger efter Den Danske Kvalitetsmodel.

Certifikatet kan ses her: Certifikat DDKM

Rapporten kan ses her: Rapport DDKM

PRIVATLIVSPOLITIK

På baggrund af EU’s dataforordning har du krav på at kende til, hvordan dine persondata bliver opbevareret og håndteret. Du kan læse min privatlivspolitik: Privatlivspolitik

UTILSIGTEDE HÆNDELSER, KLAGEMULIGHEDER OG MULIGHED FOR ERSTATNING

Hvis du eller dine pårørende i forbindelse med dit behandlingsforløb oplever en utilsigtet hændelse, kan Styrelsen for Patientsikkerhed kontaktes. Information om utilsigtede hændelser, klager og erstatning findes i Styrelsen for Patientsikkerheds  pjece.

ANMELDELSE AF UTILSIGTEDE HÆNDELSER:

Anmeldelse af utilsigtede hændelser

ANMELDELSE AF KLAGER:

Klagemuligheder

MULIGHED FOR ERSTATNING:

Patienterstatningen