LEDERSUPERVISION

Ledersupervision tager ofte afsæt i et ønske om større viden om og indsigt i egne kompetencer og udfordringer som leder. 

Væsentligt for min tilgang til ledersupervision er at skabe et ”frirum” med mulighed for refleksion, fordybelse og kvalificeret med- og modspil med fokus på at øge kendskabet til egne styrker og udfordringer, herunder hvordan de påvirker medarbejdere og kollegaer. 

Centralt er desuden fokus på hvad, der giver dig værdi og mening som leder ift. egne mål og handleplaner og det mulige krydspres ift. kollegaer og medarbejderes forventninger.

Min faglige tilgang og interesse for ledersupervision individuelt såvel som i grupper baserer sig dels på min viden som godkendt supervisor på specialistniveau, videreuddannelse indenfor gruppeanalyse om hvorledes gruppemedlemmer interagerer samt bred og alsidig supervision af ledere på alle ledelsesniveauer.

Derudover har jeg selv gennem mange år været leder for tilknyttede psykologer i min praksis.

Der tilbydes:

  • Supervision til ledere i både privat og offentlig regi – individuelt såvel som i grupper
  • Mangeårig erfaring med ledersupervision på alle ledelsesniveauer, fra store koncerner, lægepraksisser,  uddannelsesinstitutioner til kommunale forvaltninger
  • Referencer gives hvis ønskes